O nás – Centrum Kašpar

Představení Centra Kašpar

Jsme Centrum Kašpar. Vytváříme alternativu ke konzultantským společnostem nebo personálním agenturám. Měníme pohled na nezaměstnanost. Všichni totiž nezískávají zaměstnání stejně snadno. Muži, ženy, mladší, starší – máme rozdílné příležitosti a každý očekáváme od práce trochu něco jiného.

Měníme také pohled na zaměstnávání lidí. Firmy a instituce, které chtějí umět zúročit rozdílnost lidí, jsou ty, kterým pomáháme na jejich cestě. Vedení lidí je totiž něco jiného než řízení. Výhodu mají ti, kdo vnímají zaměstnance jako hodnotu, nikoli jako nástroje.

Do třetice měníme pohled na trh práce jako celek. Propojujeme ty, kdo práci mají, s těmi, kdo ji hledají. Kampaň „Ušij tašku a zaměstnej člověka“ je vyjádřením podpory těm, kdo stojí na novém pracovním začátku.

onas_video

Naše hodnoty

ikony_rozmanitost kopie

Rozmanitost

Je otevřená šance k vyrovnání rozdílů na trhu práce, v rodině a vzdělání.

ikony_odvaha kopie

Odvaha

Pojmenovávat a reagovat na nerovnosti ve společnosti, podporovat kritické myšlení a aktivní postoj.

ikony_region kopie

Rozvoj

Jsme pro odpovědný rozvoj lidí, firem, regionu.

Společenská odpovědnost

Ke stažení

Zásady ochrany osobních údajů

Výroční zprávy