Sociální reaudit – Centrum Kašpar
Naše služby

Sociální reaudit

„Zpětné zrcátko už předešlo mnoha kritickým momentům.“

Změny jste nastavili v souladu s výstupy auditu.
Trvá nějakou dobu, než se změny usadí, ale nejpozději s odstupem 2 let Vám doporučujeme přesvědčit se formou reauditu, že se neduhy či nejistoty podařilo zažehnat a firma skutečně vyrostla.

Sociální reaudit

Otázky a odpovědi

5 %

Zadání

15 %

Mix auditních metod

50 %

Expertní analýza

85 %

Prezentace reportu

95 %

Akce

Otázky a odpovědi

Nechat organizaci vyrůst neznamená nutně růst do počtu poboček, zaměstnanců či klientů. Rozměr růstu má i kvalita nastavení interní firemní politiky a kultury organizace. A jedno bez druhého se těžko obejde. Zajímá Vás ještě něco dalšího?

 • Je sociální reaudit to pravé pro Vás?
 • Co přesně obnáší metodika ©EVOlution?
 • Kdo sociální audit provádí?

Připravte si 100+1 dotaz a prověřte si nás na osobní schůzce, ať se můžete rozhodnout.

Nekupujte žádný produkt, který nepotřebujete.

Zadání

Popište nám problém firmy z Vašeho pohledu. S čím zápasíte, na co narážíte. Pokud neřešíte problém, formulujte, co od auditu očekáváte. Co se chcete naučit, v čem se posunout?

 • Podle zadání zvolíme přesný formát metodologického mixu.
 • Sepíšeme s Vámi zakázku a smluvně ošetříme také mlčenlivost vůči Vám.

Vyžadujte od svých dodavatelů etické principy práce.

Mix auditních metod

Sociální audit využívá toho nejlepšího z kvantitativních i kvalitativních metod, proto dosahuje vynikajících výsledků oproti jiným standardizovaným nástrojům. Žádná metoda není dokonalá. Ale dobré audity jsou si vědomy limitů svých metod, a proto metody kombinují:

 • Plošné dotazníkové šetření
 • Hloubkové individuální rozhovory
 • Focus groups (3 – 6 osob)
 • Zúčastněné pozorování firemních procesů
 • Obsahová analýza firemních materiálů (online i offline)
 • Doplňující techniky (brainstorming, simulace, experimenty aj.)

Chceme pochopit, jak fungujete a jak jednotlivé pochody vidí různí aktéři ve firmě. Potřebujeme dokonale poznat myšlení lidí uvnitř organizace a podívat se na ni jejich očima.

Expertní analýza

To, co jsme u vás viděli, slyšeli a zažili, nyní podrobujeme detailní analýze. Nemáme jeden oblíbený pohled, který aplikujeme všude. Trváme na mnohosti perspektiv, které dohromady přinášejí výsledky.

Expertízy členů a členek auditního týmu se navzájem doplňují:

 • Personalistika
 • Leadership
 • Gender a diversity management
 • Sociální klima
 • Antropologie organizace

Chtějte produkty, které jsou náročné na vstupy, ale jednoduché a srozumitelné u výstupů.

Prezentace reportu

Ve zprávě shrneme aktuální stav vztahů a procesů, dobré praxe, úspěchy a dovednosti, ale také oblasti problémů a konkrétní návody na jejich řešení. V každé oblasti auditu necháme expandovat Vaše firemní hodnoty do konkrétních dopadů. Uvidíte, že pro Vás bude řešení problematických míst najednou velmi dosažitelné. Firemní hodnoty ukotvují, ale současně dovolují vyrůst.

 • Všechno Vám při prezentaci podrobně vysvětlíme.
 • Řada věcí Vás možná ohromí a překvapí, ale také uklidní a povzbudí sebedůvěru.

I když už držíte v ruce klíč k řešení, nepropadněte panice ani euforii a pracujte s rozvahou.

Akce

Neopouštíme Vás v okamžiku předání zprávy. To by bylo snadné. Auditní tým s Vámi znovu projde priority pojmenované ve zprávě. Na jejich základě promyslíme veškeré další kroky a pomůžeme nastavit případné změny. K tomu používáme:

 • Mentoring pro management a HR
 • Mentoring pro týmy

Obojí probíhá v individuálním i skupinovém formátu.

Nepouštějte se úmyslu dotáhnout věci do konce.

Řekli o reauditu

Po pěti letech jsme se rozhodli provést sociální reaudit, tedy zopakovat celý hodnotící proces sociální problematiky naší školy. Potvrdilo se, že v oblasti firemní kultury, způsobu vedení a řízení je důležité neustále mít silnou a průběžnou zpětnou vazbu. Škola za dobu od posledního auditu prošla určitý kus cesty za kvalitou i v této oblasti, nicméně stále se objevují témata, která je důležité nejen sledovat, ale také citlivě řešit.

PhDr. Milan Adamec ředitel Střední odborné školy, Liberec

Oblasti zaměření sociálního reauditu

Strategie organizace (strategické cíle, mise, vize, hodnoty)

Zní Vám jako abstraktní pojmy? Když je dokážete přetavit v realitu, pak jimi dokážete žít automaticky a dosahovat skvělých výsledků. Když neexistují, pak nastává automatismus také – jenže bez skvělých výsledků.

Nábor, adaptace, plánování lidských zdrojů

V době konjunktury i během krize aktuální téma. U náboru ovšem speciálně platí, že svět se mění. A mění se i očekávání uchazečů/uchazeček a jejich potřeby. Děláte nábor, který osloví i generaci Z?

Firemní kultura, komunikace a spolupráce

Vnímáte komunikaci jako otřepané téma ze školení soft skills? Může být. Pak je ale překvapivé, že ve spoustě firem s lidmi nikdo pořádně nemluví. A nezachrání to ani nová pozice „manažer komunikace“.

Vedení lidí, kompetence a předávání informací

Kdo chce lidi vést, musí vědět k čemu. Kdo ví k čemu, musí to umět. Kdo to neumí, musí se sám nechat (alespoň chvíli) vést. Jak to vedete u Vás?

Řízení lidí s ohledem na životní cyklus a potřeby (work-life balance, flexibilní práce, management rodičovských dovolených)

Že mají lidé taky soukromý život a rodinu, se určitě dá v práci ignorovat. Dá se jim ale taky vyjít vstříc a najít způsob, jak získat důvěru zaměstnanců. Lidé, kteří Vám důvěřují, z firmy neodcházejí.

Benefity a péče o zaměstnance (tradiční X inovativní formy, motivace, práce se stresem a přetížením)

Odolnost vůči stresu? Rozhodně plusové body. Ale očekávání, že lidé stres jednoduše vydrží, se nemusí vyplatit. Motivace je trendy slovo, ale znáte motivátory Vašich lidí?

Vzdělávání a osobní rozvoj

Nemusíme mít hned svého duchovního guru, ale přesto by bylo dobré vědět, jakým směrem se při vzdělávání lidí ubíráme a co to (komu) přináší.

Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, odměňování

Nejde primárně o to, kolik peněz na mzdy máte, ale o to, jak nesete informace o kvalitě pracovního výkonu. Je s podivem, do jaké míry lidé často netuší, kde se bere jejich osobní ohodnocení.

Odchody a propouštění lidí

Když už k tomu musí dojít, tak ať to proběhne korektně. Hádejte, kdo je zdrojem nejvlivnější (anti)reklamy na Vaši firmu?

Vnější komunikace, PR, společenská odpovědnost

Dobré PRko? Hlavně být v kontaktu s realitou a naslouchat. Ne náhodou tady obzvláště zúročíte strategické cíle, vizi, misi i hodnoty. Zpět na začátek.