Firemní sociální audit – Centrum Kašpar

Řekli o nás

Se sociálním auditem mám velmi dobrou osobní zkušenost. Považuji jej za vhodný nástroj na řešení řady oblastí manažerské práce. Nezbytným předpokladem však je, aby audit prováděl zkušený a erudovaný tým, který se umí pohybovat v mnohdy citlivých záležitostech. Takovým týmem Centrum Kašpar rozhodně disponuje. Jejich zjištění v podobě podrobné auditní zprávy a doprovodných konzultací, byla vždy korektně a taktně formulována a zároveň konkrétní, využitelná v každodenní řídící i koncepční práci.

I když se průběžně věnujeme autoevaluaci a máme zájem o získávání zpětné vazby, sociální audit vnesl do našich reflexí jiný rozměr. Především se výrazně zaměřuje na získávání různých úhlů pohledů skupin pracovního týmu a přináší velmi plastický a až překvapivě přesný odraz skutečnosti.

PhDr. Milan Adamec ředitel, Střední odborná škola, Liberec

Chtěl bych poděkovat Centru Kašpar za realizaci genderového auditu v naší organizaci. Pozitivní vnímání genderového auditu mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi Jedličkova ústavu je z velké části vaše zásluha. V průběhu auditu jsem nezaznamenal žádný problém či stížnost, že byste neuměli dělat svou práci nebo že někoho obtěžujete. Asi ta empatie přeskočila, bylo to úžasné a za to bych Vám chtěl poděkovat, protože se nám s vámi spolupracovalo velmi dobře.

Mgr. Vladimír Ptáček ředitel, Jedličkův ústav, p. o., Liberec

Sociální genderový audit provedený společností Kašpar, nám pomohl, řekla bych velmi výrazně, uvědomit si správnost nastavených změn v řízení a chodu organizace. Profesionální přístup a kompetence pracovníků společnosti Kašpar vedly k vzájemnému obohacení a byly pro nás velkým přínosem. Jsme rádi, že jsme si prožili tuto zkušenost a rádi bychom v nastavené spolupráci v budoucnu pokračovali.

Mgr. Ivana Jarošová vedoucí odboru kancelář ředitele, Krajský úřad Libereckého kraje

Sociální audit a jeho výstup má pro mne, jako ředitelku, velice důležitou vypovídající hodnotu, nesoucí spoustu významných formací, které ukazují kudy se ubírat dále, co změnit, co posílit, čeho se vyvarovat. Pro mne to bylo i světlo v tunelu zaběhnutých kolejí, ve kterých se někdy vedení může ztratit.

Mgr. Helena Housová ředitelka, Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Naši zákazníci

jedlickuv_ustav_logo_Mysak_iff copy

Náš tým

firemniaudit_benesova

Jana Benešová vedoucí auditního týmu

firemniaudit_sulovska

Ivana Sulovsksá auditor senior

firemniaudit_gavlasova

Monika Gavlasová auditor senior

firemniaudit_zemanova

Simona Zemanová auditor junior

firemniaudit_rengerova

Zuzana Rengerová auditor junior