Sociální audit – Centrum Kašpar
Naše služby

Sociální audit

„Každá organizace je především společenství lidí.“

Sociální audit je výjimečně citlivý nástroj pro vyhodnocení stavu firemních procesů.
Založen je na myšlence rovnováhy – mezi „komerčním“ a „nekomerčním“ působením organizace, mezi řízením a exekutivou, mezi vnitřním nastavením a vnějším úspěchem.

Sociální audit v 8 týdnech: jak to funguje?

Otázky a odpovědi

5 %

Zadání

15 %

Mix auditních metod

50 %

Expertní analýza

85 %

Prezentace reportu

95 %

Akce

Otázky a odpovědi

Nechat organizaci vyrůst neznamená nutně růst do počtu poboček, zaměstnanců či klientů. Rozměr růstu má i kvalita nastavení interní firemní politiky a kultury organizace. A jedno bez druhého se těžko obejde.

 • Je sociální audit to pravé pro Vás?
 • Co přesně obnáší metodika EVOLUTION?
 • Kdo sociální audit provádí?
 • Zajímá Vás ještě něco dalšího?

Připravte si na nás 100+1 dotaz a prověřte si nás při osobním setkání,
ať se můžete kvalifikovaně rozhodnout.

Nekupujte žádný produkt, který nepotřebujete.

Zadání

Popište nám problém firmy z Vašeho pohledu. S čím zápasíte, na co narážíte. Pokud neřešíte problém, formulujte, co od auditu očekáváte. Co se chcete naučit, v čem se posunout?

 • Podle zadání zvolíme přesný formát metodologického mixu.
 • Sepíšeme s Vámi zakázku a smluvně ošetříme také mlčenlivost vůči Vám.

Vyžadujte od svých dodavatelů etické principy práce.

Mix auditních metod

Sociální audit využívá toho nejlepšího z kvantitativních i kvalitativních metod, proto dosahuje vynikajících výsledků oproti jiným standardizovaným nástrojům. Žádná metoda není dokonalá. Ale dobré audity jsou si vědomy limitů svých metod, a proto metody kombinují:

 • Plošné dotazníkové šetření
 • Hloubkové individuální rozhovory
 • Focus groups (3 – 6 osob)
 • Zúčastněné pozorování firemních procesů
 • Obsahová analýza firemních materiálů (online i offline)
 • Doplňující techniky (brainstorming, simulace, experimenty aj.)

Chceme pochopit, jak fungujete a jak jednotlivé pochody vidí různí aktéři ve firmě. Potřebujeme dokonale poznat myšlení lidí uvnitř organizace a podívat se na ni jejich očima.

Expertní analýza

To, co jsme u vás viděli, slyšeli a zažili, nyní podrobujeme detailní analýze. Nemáme jeden oblíbený pohled, který aplikujeme všude. Trváme na mnohosti perspektiv, které dohromady přinášejí výsledky.
Expertízy členů a členek auditního týmu se navzájem doplňují:

 • Personalistika
 • Leadership
 • Gender a diversity management
 • Sociální klima
 • Antropologie organizace

Chtějte produkty, které jsou náročné na vstupy, ale jednoduché a srozumitelné u výstupů.

Prezentace reportu

Ve zprávě shrneme aktuální stav vztahů a procesů, dobré praxe, úspěchy a dovednosti, ale také oblasti problémů a konkrétní návody na jejich řešení. V každé oblasti auditu necháme expandovat Vaše firemní hodnoty do konkrétních dopadů. Uvidíte, že pro Vás bude řešení problematických míst najednou velmi dosažitelné. Firemní hodnoty ukotvují, ale současně dovolují vyrůst.

 • Všechno Vám při prezentaci podrobně vysvětlíme.
 • Řada věcí Vás možná ohromí a překvapí, ale také uklidní a povzbudí sebedůvěru.

I když už držíte v ruce klíč k řešení, nepropadněte panice ani euforii a pracujte s rozvahou.

Akce

Neopouštíme Vás v okamžiku předání zprávy. To by bylo snadné. Auditní tým s Vámi znovu projde priority pojmenované ve zprávě. Na jejich základě promyslíme veškeré další kroky a pomůžeme nastavit případné změny. K tomu používáme:

 • Mentoring pro management a HR
 • Mentoring pro týmy

Obojí probíhá v individuálním i skupinovém formátu.

Nepouštějte se úmyslu dotáhnout věci do konce.

Řekli o sociálním auditu

Sociální audit, který na naší škole realizoval tým Centra Kašpar, vedl ke změnám v pracovní náplni některých pedagogů i nepedagogů a pomohl vedení školy při rozdělování prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky auditu se konkretizovaly krátkodobé i střednědobé cíle školy.

Mgr. Václav Ulvr ředitel Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec

Získali jsme cenné poznatky o naší koncepční činnosti, způsobu vedení lidí, firemní kultuře a dalších oblastech. Rovněž pro naše kolegy z týmu bylo zajímavé se bezpečným způsobem vyjádřit k dění ve škole. Auditní tým tyto reflexe využil při formulaci svých zjištění a doporučení. Následně jsme zavedli některé změny prostřednictvím stručného akčního plánu, vyplývající z doporučení. Týkaly se například většího propojování pedagogických a nepedagogických pracovníků, změn v nastavení hodnotících rozhovorů, a podobně. Změny se podařilo zavést i udržet a následně přispěly k výraznějšímu souladu kolegů se školou.

PhDr. Milan Adamec ředitel Střední odborné školy, Liberec

Pracuji jako ředitelka venkovské základní a mateřské školy. Po mém návratu z mateřské dovolené se na našem pracovišti objevily vážné problémy se sdílením vize školy a školky všemi zaměstnanci. Pokoušela jsem se řešit situaci sama, bohužel spíše neúspěšně. Problémy se roky zhoršovaly a přerůstaly až za brány našeho zařízení. Když jsem byla se silami již téměř v koncích, objevila se na mém monitoru nabídka Centra Kašpar. Následovala rychlá domluva na sociálním auditu, který proběhl během několika týdnů.
S ročním odstupem jsem přesvědčena, že Centrum Kašpar zachránilo „naši školu a školku s okny dokořán“.

Mgr. Iveta Myšková ředitelka MŠ a ZŠ, Okna

Oblasti zaměření sociálního auditu

Strategie organizace (strategické cíle, mise vize hodnoty)

Zní Vám jako abstraktní pojmy? Když je dokážete přetavit v realitu, pak jimi dokážete žít automaticky a dosahovat skvělých výsledků. Když neexistují, pak nastává automatismus také – jenže bez skvělých výsledků.

Nábor, adaptace, plánování lidských zdrojů

V době konjunktury i během krize aktuální téma. U náboru ovšem speciálně platí, že svět se mění. A mění se i očekávání uchazečů/uchazeček a jejich potřeby. Děláte nábor, který osloví i generaci Z?

Firemní kultura, komunikace a spolupráce

Vnímáte komunikaci jako otřepané téma ze školení soft skills? Může být. Pak je ale překvapivé, že ve spoustě firem s lidmi nikdo pořádně nemluví. A nezachrání to ani nová pozice „manažer komunikace“.

Vedení lidí, kompetence a předávání informací

Kdo chce lidi vést, musí vědět k čemu. Kdo ví k čemu, musí to umět. Kdo to neumí, musí se sám nechat (alespoň chvíli) vést. Jak to vedete u Vás?

Řízení lidí s ohledem na životní cyklus a potřeby (work-life balance, flexibilní práce, management rodičovských dovolených)

Že mají lidé taky soukromý život a rodinu, se určitě dá v práci ignorovat. Dá se jim ale taky vyjít vstříc a najít způsob, jak získat důvěru zaměstnanců. Lidé, kteří Vám důvěřují, z firmy neodcházejí.

Benefity a péče o zaměstnance (tradiční X inovativní formy, motivace, práce se stresem a přetížením)

Odolnost vůči stresu? Rozhodně plusové body. Ale očekávání, že lidé stres jednoduše vydrží, se nemusí vyplatit. Motivace je trendy slovo, ale znáte motivátory Vašich lidí?

Vzdělávání a osobní rozvoj

Nemusíme mít hned svého duchovního guru, ale přesto by bylo dobré vědět, jakým směrem se při vzdělávání lidí ubíráme a co to (komu) přináší.

Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, odměňování

Nejde primárně o to, kolik peněz na mzdy máte, ale o to, jak nesete informace o kvalitě pracovního výkonu. Je s podivem, do jaké míry lidé často netuší, kde se bere jejich osobní ohodnocení.

Odchody a propouštění lidí

Když už k tomu musí dojít, tak ať to proběhne korektně. Hádejte, kdo je zdrojem nejvlivnější (anti)reklamy na Vaši firmu?

Vnější komunikace, PR, společenská odpovědnost

Dobré PRko? Hlavně být v kontaktu s realitou a naslouchat. Ne náhodou tady obzvláště zúročíte strategické cíle, vizi, misi i hodnoty. Zpět na začátek.