Výstupy z projektů – Centrum Kašpar

Výstupy z projektů

Výstupy z našich projektů podpořených Evropským sociálním fondem.

Některé výstupy jsou z důvodu citlivých informací zveřejněné ve zkrácené, resp. anonymizované podobě.

Anonymizovaná projektová zpráva č. 1

Anonymizovaná projektová zpráva č. 2

Anonymizovaná projektová zpráva č. 3

Anonymizovaná projektová zpráva č. 4

Anonymizovaná projektová zpráva č. 5

Anonymizovaná projektová zpráva č. 6

Analýza OZP anonymizovaná

Anonymizovaná Strategie rovných příležitostí na léta 2020 – 2023

Anonymizovaná Strategie vnější komunikace

Anonymizovaný manuál pro nové zaměstnance/kyně

Anonymizovaný manuál pro zaměstnané odcházející na MD/RD

Soubor genderově citlivých metodik personálních procesů se vztahem k životním/pracovním změnám

———————————————————————————————————————-

Rovná šance pro město Jilemnice

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006186

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Metodika zážitkového teambuildingu pro veřejnou správu