Rovná šance pro město Jilemnice – Centrum Kašpar

Rovná šance pro město Jilemnice

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006186

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Projekt vyrovnává šance na kariérní růst zaměstnaných žen a mužů. Zlepšuje podmínky v oblasti slaďování soukromých a pracovních rolí, oslabuje nerovnosti a zažité stereotypy na téma genderu v prostředí veřejné správy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.