JobPoint mezi horami – Centrum Kašpar

JobPoint mezi horami

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006937

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt reaguje na problémy disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 240 lidem, kteří jsou buď dlouhodobě nezaměstnaní nebo ve věku nad 50 let, překonat hendikepy a nástrahy, na které na trhu práce naráží.

Cílenou akvizicí překonáme jejich sociální izolaci, posílíme jejich sebevědomí, pomůžeme uspět na trhu práce. Zhodnotíme jejich silné a slabé stránky a sladíme je s aktuálními požadavky místních firem. Zaměstnání získá 84 z nich.

Cílová skupina: osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců v evidenci ÚP, uchazeči a zájemci o zaměstnání ve věku 50 a více let.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.