Genderové audity na Liberecku – Centrum Kašpar

Genderové audity na Liberecku

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006261

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Projektem působíme na strukturální nerovnosti na trhu práce, které ztěžují pracovní uplatnění ženám i mužům, jejich work-life balance a které brzdí rozvoj firem. Provedeme genderové audity u 5 regionálních zaměstnavatelů. Tím jim poskytneme expertní know-how pro optimalizaci personálních procesů, kultivaci firemní kultury a podporu zdravých vztahů. Genderová integrace firem současně posílí jejich dobrou značku a pro znevýhodněné uchazeče/ky bude signálem i zárukou rovného přístupu na trhu práce.

Cílová skupina: Do projektu budou zapojeni zaměstnanci a zaměstnankyně 5 libereckých firem. Zapojeni budou jak v rolích respondentů/ek, tak v roli aktivního auditoria, které čerpá zpětnou vazbu z auditních aktivit. Zapojené organizace mají celkem cca 330 zaměstnaných osob.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.