Propouštíte? – Centrum Kašpar
Naše služby

Propouštíte?

Umíme poskytnout podporu a poradenství Vašim odcházejícím zaměstnancům.

  • Zmírnění nepříznivých dopadů outplacementu.
  • Podpora dobrého jména firmy i v době krize.
  • Spolehlivost, důvěryhodnost a lidský přístup.

Propouštíte?

Informujte o nás při odchodech lidí

34 %

Spolupracujte s námi

33 %

Budujte si dobré jméno

Informujte o nás při odchodech lidí

Jsme nevládní organizace, která pomáhá nad rámec možností úřadů práce. Lidem pomůžeme nastartovat novou kariéru, podpoříme je v efektivním hledání nového pracovního uplatnění. Pomůžeme jim zužitkovat získané dovednosti při novém výběrovém řízení. Podpoříme je ale také lidsky – starostí má člověk při odchodu z práce až nad hlavu. Čerpáme z mnohaletých zkušeností a práce nás baví.

 

  • Dodáme Vám materiály o našich službách a potřebné kontakty.
  • Rádi přijdeme informovat odcházející zaměstnance osobně.

Našim firemním zákazníkům poskytujeme profesionální nástroj navazující na proces propouštění.

Spolupracujte s námi

Využití našich služeb je pro Vás zcela nezávazné a nepodmíněné. Můžete současně spolupracovat s agenturami, úřady práce a dalšími partnery. Jsme jenom rádi, pokud spolupráce všech stran přinese výsledek a rádi zaplníme případnou mezeru ve službách jiných organizací.

  • Transparentní a jednoduchý způsob spolupráce.
  • Žádné poplatky ani povinný „objem“ spolupráce.

Našim firemním zákazníkům poskytujeme profesionální nástroj navazující na proces propouštění.

Budujte si dobré jméno

Věříme, že součástí moderního outplacementu je možnost doporučit těm, kdo odcházejí, spolehlivého partnera do nového začátku. Jestli tomu věříte také, právem si můžete díky spolupráci s námi budovat dobré jméno i v nepopulárních situacích a v těžkých dobách.

  • Poskytněte něco „navíc“ těm, kteří pro Vás pracovali.
  • Odchody lidí mohou být snesitelnější a profesionálnější.

Našim firemním zákazníkům poskytujeme profesionální nástroj navazující na proces propouštění.

Reference

Když jsem se po několika letech musela rozloučit se svým pracovištěm, bylo to jako blesk z čistého nebe. Člověk najednou neví, co a jak dál. Na úřadu práce jsem samozřejmě nechtěla zůstat dlouho. Naše personalistka mi dala doporučení na organizaci, kde jsem měla po delší době čas sama na sebe. Dostala jsem nový impuls a nyní už pár týdnů znovu pracuji – shodou okolností v oboru, který jsem kdysi vystudovala.

paní Laďka klientka Centra Kašpar