Mentoring pro management a HR – Centrum Kašpar
Naše služby

Mentoring pro management a HR

„Když máte o koho se opřít, ustojíte řešení jakéhokoli problému.“

Report ze sociálního auditu Vám ukazuje cestu – ať už „ven z problémů“, nebo prostě jen „jak a kudy dál“. A jelikož se strategické změny nastavují shora, není od věci mít k dispozici zkušeného osobního mentora, který současně hlídá, aby přijatý plán priorit nezůstal u ledu.

Mentoring pro management a HR - Nechte svou organizaci vyrůst SHORA

Plánování

25 %

Mravenčí práce

75 %

Smetana

Plánování

V mentoringu s managementem shrneme priority z auditu včetně sejmutých podnětů z týmu a vytvoříme SMART cíle podle míry jejich akutnosti. Naplánujeme dílčí úkoly a stanovíme odpovědné osoby.

  • V týmovém mentoringu diskutujeme se zaměstnanci hlavní priority z auditní zprávy. Znovu se ptáme na jejich pohled a případné podněty.

Obojí jde ruku v ruce. Lidé bez kontextu auditních výsledků nebudou chápat, proč na ně dopadají nové úkoly. Vnímání přínosu celého auditu je v ohrožení. Bez manažerského mentoringu naopak hrozí, že lidé se dozvědí výsledky auditu, ale nedočkají se akce. Dostaví se frustrace.

Mravenčí práce

V obou typech mentoringu diskutujeme a pracujeme na konkrétních materiálech – důležité je zapojení celé organizace. Do půl roku společně zvládneme naplnit akutní cíle.

  • Mentoři budou po celou dobu vlídnými a laskavými průvodci, ale také neoblomnými a důslednými „pojistkami“ – nedovolí Vám uhnout, ale také zbrzdí případné překotné tempo.

Představte si tým mentorů/ek jako sehraný motor s řadicí pákou. Ve Vaší firmě by vedení a tým takto měli fungovat i do budoucna.

Smetana

Úspěch se dostaví a díky promyšlenému působení „shora“ i „zdola“ se z něj nyní může radovat celá organizace. Vyhodnotíme si, co všechno se Vám za uplynulých 6 měsíců podařilo.

  • Garantujeme, že přijde pocit zadostiučinění.

Princip vzájemné spolupráce jste si osvojili pro příště. Know-how opět zůstalo u Vás, a to je jediná moudrá investice do firmy, která chce růst.

Řekli o mentoringu

Využila jsem osobního „vedení“ a workshopů pro celý kolektiv. Pod vedením zkušených lektorek nás čekaly měsíce trpělivé práce, nastavování nových pravidel, tvorby vize, zavedení hodnotících pohovorů. Proces nebyl jednoduchý, ale přinesl pozitivní výsledky. Lektorky byly připraveny poskytnout podporu a vedení nejen v domluvených termínech, ale i podle aktuální potřeby. Ukázaly nám cestu k řešení naší složité situace.

Mgr. Iveta Myšková ředitelka MŠ a ZŠ, Okna

Po našich společných setkáních mám nyní dojem, že hodnocení zaměstnanců jako nástroj pro zkvalitňování chodu organizace může být realizovatelný i v naší malé škole. Možnost prakticky si vyzkoušet vedení hodnotícího rozhovoru pro mě byla neocenitelná zkušenost, kterou doufám v brzké době převedu i do praxe. Opravdu si teď totiž myslím, že to má smysl.

Mgr. Tereza Jeřábková ředitelka ZŠ a MŠ, Kamenický Šenov – Prácheň