Balanční hry – Centrum Kašpar
Naše služby

Balanční hry

„Aby byl zážitek zážitkem příjemným…“

Zážitkově laděný teambuilding nemusí nutně znamenat velkolepou robustní akci, kde omračující program zastiňuje jeho účel. I rozsahem malý prožitek jedince v komorně laděném programu může představovat to, o co nám i Vám při týmových akcích jde.

Balanční hry

Plánování

25 %

Mravenčí práce

75 %

Smetana

Plánování

Na míru každé organizace připravíme tu správnou balanční hru. Ať už na základě doporučení sociálního auditu nebo na základě úvodní schůzky a definované zakázky.

  • Obzvlášť pokud máte s týmem vyjet poprvé, neváhejte si dát práci s motivací, ke které patří i dlouhé debaty, ústupky, hledání kompromisních cest a hlavně – dobrovolnost. Pokud již s lektory/lektorkami jednáte o programu, neváhejte jej v této fázi přizvat do týmových debat. Mohou zaměstnancům/kyním zodpovědět důležité dotazy, vzbudit důvěru a lépe ušít program na míru.

Připravte si na nás 100+1 dotaz a prověřte si nás při osobním setkání, ať se můžete kvalifikovaně rozhodnout. Společně vám můžeme pomoci definovat zakázku a cíle, společně můžeme sestavit příjemný motivačně laděný formát akce pro vaše zaměstnance/kyně.

Mravenčí práce

Samotná balanční hra, jak už sám název napovídá, se používá především proto, aby týmu zajistila tu správnou rovnováhu v pracovních vztazích a zároveň ten správný balanc mezi zážitkem, zkušeností i relaxací. Lektor/ka je průvodcem v této hře – vysvětluje, motivuje, posouvá děj a flow.

  • Správně definovaná zakázka je základem pro úspěšný teambuilding. Balanční hry jsou vhodné pro týmy, které si chtějí na výjezdu odpočinout, ale nestojí o výrazné posuny v komfortní zóně. Daleko významnější je pro ně „flow“, tedy možnost mentálně se pohroužit do aktivity, kterou budou považovat za přínosnou pro sebe i celou skupinu.

Hry je možné provádět v outdoor i indoor provedení, vždy v souladu s hodnotami organizace.

Smetana

Lektor/ka moderuje sebehodnotící a hodnotící část programu a umožňuje „katarzi“ účastníkům; při reflexi se zúročují všechny zážitky a zkušenosti skupiny z průběhu celé hry, případně celého výjezdu.

  • Během teambuildingu a po teambuildingu si lidé stojí blíž než kdykoli dříve. Pokud všichni přistoupí na myšlenku výjezdu, pak během něho zažijí přerod, a jde tím pádem o nanejvýš cenný okamžik pro všechny zúčastněné. Celková dramaturgie, jež vědomě propojuje různé funkce programu, je proto velmi důležitá.

Neváhejte výjezd umožnit i lidem, o nichž víte, že jim pracovní poměr bude končit, a stejně tak lidem, kteří čerstvě nastoupili. Propojovat lidi v různých fázích pracovního cyklu je užitečný klíč.